en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Literārais žurnāls „Raiņa Bulvāris. Bezgalība”

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas literārais žurnāls iznāk no 2013. gada maija, vidēji reizi divos mēnešos. Kopā iznākuši 10 numuri.

 

Raiņa Bulvāris. Bezgalība Katram numuram ir sava odziņa. Dažreiz tie ir aktuāli notikumi, piemēram, Dzejas dienas, kurām tika veltīti figurālie dzejoļi, proza, minimas (pēc tam, kad skolā bija viesojies dzejnieks Aivars Eipurs); skolēnu literārās vizītkartes; Ziemassvētki, kurus gaidot žurnāls atspoguļoja akciju „Egļu ceļš”, publicējot fotogrāfijas kopā ar modernajiem ticējumiem un tautasdziesmām, pasakām, detektīvstāstu; Latvijas lepnums, kas žurnālā apkopoja skolēnu stāstus, dzeju, „Latvijas kodu”. Citreiz žurnāls pievēršas spēlēm, apkopojot stāstiņus par vārdiem, vārdšķirām, frazeoloģismiem – jo tas ir veids, kā radoši padarbināt iztēli, saistot to ar gramatikas mācīšanos; humora žurnālu, kurā iekļauta bērnu leksikas vārdnīciņa, izteicieni, skolas anekdotes, skolotāju un skolēnu „pērles”, Latvijas smieklīgie vietvārdi un to etimoloģija.

Žurnāla nosaukums

Nosaukumā filozofiski apspēlēta skolas adrese – Raiņa bulvāris 8, kas ietver divus lielumus – Raini un Bezgalību. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu skolā ģimnāzijas laikā mācījies Rainis, un 1920.gadā mūsu iela tikusi nodēvēta dzejnieka vārdā. Ja astoņi, kas ir mūsu adresē, pagriež horizontāli, tā ir bezgalības zīme, kas apzīmē mūsu domu, jūtu un spēju bezgalību. Mūsu devīze ir Raiņa vārdi: „Cilvēks nevar būt liels, ja viņš nav radošs.”

Žurnāla vāki

Vāku dizaina autore ir Nora Kriķe – tagad jau absolvente. Vāka vienā pusē redzamas skolas durvis, kas ietonētas zilajā - cerību krāsā, taču vāka otrā pusē – durvju īpašais rokturis – eņģelītis. Dažreiz vāka krāsa mainās, lai labāk atbilstu žurnāla numura tēmai – piemēram, novembra numurā, par godu 18. novembrim, vāki ieguva purpursarkano krāsu.

Katrs numurs iznāk 20 melnbaltos un 10 krāsainos eksemplāros, tas ir pieejams skolas bibliotēkā, literatūras kabinetos, to var iegādāties pie redaktora. Katra mācību gada sākumā ar žurnālu literatūras stundās tiek iepazīstināti skolas jaunpienācēji, tas vienmēr atrodas bibliotēkas periodikas plauktos.

Žurnāla redaktore Rūta Jēkabsone

 

Žurnāla numuri