en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Iestājpārbaudījums – epidemioloģiskās prasības, testēšana (papildināts 29.05. – informācija 7.kl.)

piektdiena, 2021. gada 30. aprīlis

Klātienes iestājpārbaudījumos atļauts piedalīties skolēniem, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs.

Gatavojoties iestājpārbaudījumiem ģimnāzijā, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija nodrošina obligāto Covid-19 testēšanu skolēniem, kas kā savu iestājpārbaudījuma vietu izvēlējušies Rīgas Valsts 1. ģimnāziju.

Testēšana 6. klašu skolēniem – 5. jūnijā no 7.30 līdz 15.00 Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas telpās.

Ierodoties uz testēšanu:

  • jābūt rūpīgi aizpildītai testēšanas pieprasījuma anketai (skatīt pielikumā);
  • nepieciešams vecāku rakstisks apliecinājums (brīvā formā), ka ļaujat E. Gulbja laboratorijai veikt Covid-19 testu savam bērnam (atļaujas variants pieejams pielikumā).

Covid-19 testu var neveikt persona:

  • kura var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, sākot ar brīdi, kad ārsts ir pārtraucis personas izolāciju, līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS.

Pieprasījuma veidlapa

Rakstisks apliecinājums (paraugs)

Epidemiloģiskās prasības

Parauga savākšanas instrukcija