en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Informācija par iestāšanos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klasē 2024./2025.m.g.

ceturtdiena, 2024. gada 16. maijs

Iestājpārbaudījuma rezultāti ŠEIT.

Uzņemšana Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klasē 2024./2025.mācību gadam notiks atbilstoši summētam rezultātam matemātikā - centralizētajā eksāmenā un iestājpārbaudījumā, kā arī ievērojot pārējos nosacījumus, kuri norādīti Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas uzņemšanas noteikumos ŠEIT

Uzņemšana Rīgas valsts ģimnāzijās un Rīgas vidusskolās sāksies no 2024. gada 1. jūlija pēc centralizēto eksāmenu rezultātu saņemšanas. Par pieteikšanos konkursam 10. klasēs Rīgas valsts ģimnāzijās un citās Rīgas vidusskolās precizēta informācija tiks publicēta izglitiba.riga.lv 14. jūnijā (mācību gada noslēgumā 9. klašu skolēniem).

Informācija par 2024./2025. m.g. piedāvātajām mācību programmām ŠEIT.

Lai pretendētu uzņemšanai Starptautiskā bakalaurāta programmā, ir jāreģistrējas angļu valodas testam (uz 10.sb klasi 2024./2025. m/g.). Šobrīd nevaram prognozēt kopējo iegūstamo punktu skaitu, kas būs nepieciešams, lai pretendētu atlasei Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, tāpēc angļu valodas testam aicinām reģistrētos tos, kuri matemātikas iestājpārbaudījumā ieguvuši ne mazāk kā 90 punktus. Saite, lai reģistrētos angļu valodas testam, ŠEIT. Informācija par norisi un rezultātiem ŠEIT. Atgādinām, ka šī testa rezultāts neietekmē pretendenta uzņemšanu RV1ģ! 

Par reģistrēšanos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas piedāvātajās izglītības programmās, aicinām sekot līdzi informācijai ģimnāzijas mājaslapā.