en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

DSD

Vācu valodas diploma programma

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā vācu valodu kā otro svešvalodu mācās 7.-12. klasē.

Ģimnāzijā ir 5 vācu valodas kabineti un mūsdienu prasībām atbilstoša materiālā bāze.

Ieguldītais darbs atspoguļojas skolēnu rezultātos - tiek iegūtas godalgas dažāda līmeņa olimpiādēs.

No 2001. gada Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem ir iespēja kārtot vācu valodas diploma eksāmenu (Deutsches Sprachdiplom - DSD). Skola ieguvusi tiesības gatavot skolēnus šim eksāmenam. Katru gadu skolā strādā arī viesskolotājs no Vācijas.

Vācu valodas diploms tiek atzīts gan kā Valsts eksāmens Latvijā, gan arī kā vācu valodas prasmes eksāmens, stājoties Vācijas augstskolās. Šim diplomam nav noilguma, to var izmantot arī prakses vai doktorantūras studiju laikā Vācijā.

Jaunākā informācija par DSD pieejama šajā bukletā.