en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Starptautiskais Bakalaurāts

Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome. 2008./2009. mācību gadā 134 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk kā 1500 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.

Starptautiskā Bakalaurāta diplomu iegūst pēc divu gadu mācību kursa apgūšanas vidusskolas pēdējās klasēs un veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas. Šāda vidējās izglītības diploma ieguvējs var kvalificēties tālākajām studijām labākajās pasaules augstkolās atbilstoši saņemtajam punktu daudzumam. Piemēram, tādas augstkolas kā Harvardas, Jēlas, Oksfordas un Kembridžas universitātes labprāt uzņem studentus, kam punktu kopskaits ir vismaz 38 (no 45). Daudzās ASV augstskolās labi rezultāti Starptautiskā Bakalaurāta eksāmenos dod iespēju uzsākt studijas bez atsevišķiem ievadkursiem vai pat otrajā kursā.

Starptautiskā Bakalaurāta pilna diploma iegūšanai skolēnam divos gados jāapgūst pa vienam priekšmetam no sešām piedāvātajām mācību priekšmetu grupām, 3-4 no tiem apgūstot augstākajā (vismaz 240 stundu) līmenī, pārējie standarta (vismaz 150 stundu) līmenī.

Starptautiskā Bakalaurāta diploma saņemšanai jāiegūst vismaz 24 punkti no 45 iespējamiem (1-7 punkti 6 mācību priekšmetos un trīs papildu punkti par veiksmīgu zinātnisko darbu un esejām), sekmīgi jāizpilda šādas papildus prasības:

  1. jāizstrādā zinātniskais darbs 3500-4000 vārdu apjomā (Extended Essay),
  2. jāapgūst zināšanu teorijas (Theory of Knowledge) kurss un jāizstrādā eseja 1500 vārdu apjomā un tēmas prezentācija,
  3. jāpiedalās sabiedriski derīgajā un radošajā darbā (Creativity, Action, Service - CAS) skolā un ārpus tās, kopumā divu gadu laikā vismaz 150 stundas.

Informācija par Starptautiskā Bakalaurāta organizāciju ir pieejama organizācijas mājaslapā.

Diploma Program