en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Aktuālā informācija par iestājpārbaudījumu uz 7. klasi


Izvietošana telpās notiek alfabētiskā secībā (skat. tabulu), precīzais sadalījums vestibilā un pie telpām.
Lielā pretendentu skaita dēļ, daļa skolēnu iestājpārbaudījuma darbu rakstīs Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas telpās (Krišjāņa Valdemāra ielā 1).
No Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas (Raiņa bulvārī 8) uz Rīgas Valsts 2. ģimnāziju varēs doties kopā ar dežurantu.

Alfabētiskais sadalījums pa telpām iestājpārbaudījumā

 

Programma "Iestājpārbaudījums matemātikā 7. klasei"

Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā norise un vērtēšana Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. klasē


Uz iestājpārbaudījumu līdzi jāņem rakstāmpiederumi, lineāls, personu apliecinošs dokuments (ar fotogrāfiju).

Izglītojamais kandidē ar vienu iestājpārbaudījumu uz visām 3 ģimnāzijām.