en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Informācija par iestājpārbaudījumu organizēšanu uz 7. un 10. klasi

Aktuālā informācija par iestājpārbaudījumiem pieejama RD IKSD mājas lapā