en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Vidusskolēnu Dome

Vidusskolēnu Dome ir skolēnu apvienība, kurā darbojas skolas aktīvākie, patriotiskākie skolēni. Vidusskolēnu dome rūpējas par to, lai skolā notiktu dažādi pasākumi, balles, koncerti, konkursi, par to, lai skolas matemātiskajā dzīvē ielītu arī kāda cita krāsa un mūsu ikdiena būtu interesantāka. Dome sevī ietver ļoti daudz - tā ir iespēja piedalīties, būt klāt un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja realizēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt citiem, iegūt jaunus draugus un krietni paplašināt paziņu loku skolā, pavadīt pēcpusdienas jautrā atmosfērā ar cepumiem un kādu reizi arī kopā ar domi doties kur tālāk par skolas sienām. Tā ir iespēja pilnveidoties arī pašam, mācoties strādāt komandā, pieņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties atbildību. Vidusskolēnu dome ir arī iespēja dažādi radoši izpausties un ar saviem talantiem palīdzēt skolai - veidojot skolas lielos plakātus, noformējot skolu svētkiem, izsakot savas idejas skaļi un tiešām redzot, kā tās piepildās!

Ja vēlies pievienoties mums, kuriem interesē tas, kas notiek skolā, kuriem ir vēlme darīt un piedalīties – nāc uz Vidusskolēnu Domi!

 

Vidusskolēnu Domes portāls

http://r1g.clipbuild.com/

 

Facebook

 

Saites

 

Valdes sastāvs

 • Valdes priekšsēdētāja

  Helēna Šania Volbeta

  Pārrauga un atbild par valdes darbu.

 • Valdes priekšsēdētājas vietniece

  Dace Grāvīte

  Pilda valdes priekšsēdētāja funkcijas tā klātneesamības gadījumā, vada VD un valdes sēdes.

 • Finanšu koordinators

  Edvīns Dancigs

  Atbild par VD budžetu.

 • Iekšlietu un kultūras koordinators

  Luiss Martins Rozentāls

  Nodrošina dialogu starp skolotājiem un skolēniem, informē skolēnus par skolā notiekošajiem pasākumiem.

 • Ārlietu koordinatore

  Inese Sjomkāne

  Nodrošina dialogu starp VD un citu skolu pašpārvaldēm, Rīgas Skolēnu domi, piesaista kultūras un izglītojošus pasākumus, seminārus skolā, informē VD par ārpusskolas notiekošajiem kultūras un izglītojošajiem pasākumiem.

 • Noformējuma koordinatore

  Laura Polkmane

  Veido pasākumu reklāmas un plakātus, pasākumu noformējumu.

 • Mediju koordinatore

  Elizabete Lasmane

  Atbild par saturu sociālo tīklu profilos.

 • Avīzes «Rīgas Ģimnāzijas Laiki» redaktore

  Marta Metuzāle

  Informē, izglīto un izklaidē skolasbiedrus, veidojot skolas avīzes satūru.