en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

JSPA projektu konkurss “Kontakts”

“Kontakts” Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā

2021./2022. mācību gada izskaņā viduskolēnu domes (VD) pārstāvji Milāna Farino, Nils Žuravļovs un Reinis Araks kopā ar ģimnāzijas metodiskā darba organizētāju Jāni Zeimani lēma piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Kontakts”. Kā daļa no projektā ieplānotajām aktivitātēm bija interaktīva mācības – sadarbības treniņš desmit viduskolēnu domes pārstāvjiem un pieciem administrācijas pārstāvjiem ar treneri (koučs) Laumu Žubuli. 

Trīs dienu intensīvajās nodarbībās (20.-22.12.2022.) mūsus sadarbības treneris iesaistīja visus dalībniekus saliedējošā uzticēšanās aktivitātē, kuras laikā uzdevumu izpildei sesijas dalībniekiem bija nepieciešams atbalsts no kāda cita sesijas dalībnieka. Aktivitāšu intensitāte mainījās un atkarīgo dalībnieku skaits palielinājās. Šis VD deva iespēju varāk iepazīt admnisitrācijas pārstāvjus un administrācijas pārstāvjiem uzzināt VD viedokļus dāžados jautājumos. Sadarbības treniņa laikā vēlreiz izanalizējām VD virzienu, pieejamos resursus, aktualizējām esošos izaicinājumus un ģimnāzijā pastāvošos sadarbības modeļus starp VD un skolas administrāciju.Tāpat iepazinām konfliktu risināšanas stratēģijas un darba stacijās izstrādājām iespējamos sadarbības modeļus vēl veiksmīgākai sdarbības norisei. Daudz diskutējām un sapratām, kas ir ģimnāzījā īstenotā VD un administrācijas sadarbības modeļa strprās puses un ko vēl var pilnveidot.

Pēc kopīgi pavadīta laika pilnveidojot savara prasmes, varam secināt, ka ir iegūta visaptveroša informācija par komandas veidošanas pamatprincipiem, par sadarbības modeļiem un problēmsituāciju analīzes aspektiem. Veicām praktiskas un tieši RV1G vajadzībām adaptētas lomu spēles un situāciju analīzi, kas ir pilnveidojis sadarbību gan administrācijas un VD griezumā, gan pašas VD iekšējās struktūras pilnveidei. VD desmit pārstāvji un ģimnāzijas administrācijas pieci pārstāvji ieguvuši rīkus sadarbībai neformālās izglītības jomā.

Projekts “Kontakts” noteikti ir devis jaunus impulsus kopīgam darbam, saliedētībai jauniešu un administrācijas pārstāvju vidū, jo daudz jau tiek domāts un darīts kopā. VD ir motivēta un gatava plānotā realizēšanā un jaunu ideju radīšanā.

Logo "Valsts jaunatnes programma"

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.