en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Vēsture

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vēstures muzejs

Muzeja dzimšanas diena ir 1967. gada 2. decembris, tā izveidi aizsāka skolotāja Velta Trautmane ar saviem skolēniem pateicoties 1945. gada absolventa, nopelniem bagātā, kultūras darbinieka, literatūras un grāmatniecības vēsturnieka Alekseja Apiņa iniciatīvai un atbalstam. Šo darbu no 1973. līdz 1989. gadam turpināja skolotāja Elza Rusmane. No 1990. gada muzeju vada skolotāja Aina Elita Zumente.

Pirmā skolas vēstures muzeja ekspozīcija tika atklāta ģimnāzijas aulas balkonā. No 1985. gada skolas muzejs atradies dažādās ģimnāzijas otrā stāva telpās. 2000. gadā, pēc skolas ēkas kapitālremonta, muzejs tika pilnībā iekārtots ēkas pagrabstāvā, 150m2 platībā. Šīs telpas, pēc absolventu – arhitektu, Andreja Holcmaņa (1939. g. absolvents.) un Gunāra Birkerta (1944. g. absolvents) projekta, tika piemērotas ekspozīcijas izveidei. Lielu darbu muzeja izveidē veikuši ģimnāzijas absolventi. Muzeja konceptu izstrādāja LU skaitļošanas tehnikas un informātikas muzeja speciālists, skolotājs, 1950. gada absolvents Andrejs Skuja. Māksliniecisko noformējumu uzņēmās veikt mākslinieki: Helga Auguste Krūkle (1960. g. absolvente), Jānis Kārlis Krievs (1960. g. absolvents) un Aivars Krūklis (1963. g. absolvents). Tekstu materiālu datorā ievadīja 1999. gada absolvents Viesturs Veckalns.

Īss ieskats ģimnāzijas vēsturē.

Domskolu (Rīgas Pirmo skolu) atver 1211. gadā pie Doma baznīcas. Skolēnu skaitam pieaugot, radās nepieciešamība pēc lielākām telpām. 1868. gadā, pēc arhitekta Johana Daniela Felsko projekta, uzceļ mūsu skolas ēku Raiņa (toreiz – Troņmantnieka) bulvārī 8. Domskola pārnāk uz jaunizbūvētās skolas telpām. Mācību valodas Domskolā bija latīņu, vācu un krievu. Tikai pēc Latvijas Republikas proklamēšanas 1918. gada 18. novembrī, ar 1919. gada janvāri skolēniem beidzot bija iespēja apgūt zināšanas latviešu valodā.

Ekspozīcija 5 zālēs vēsta par izglītības attīstību Rīgā un par Rīgas Pirmās skolas, vairāk kā 800 gadu ilgo, attīstības vēsturi. Mūsu ģimnāzijas muzeja patreizējās ekspozīcijas izveides darbu organizēja un vadīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas direktors Artūrs Damlics. Viņš skolu vadīja no 1973. līdz 2000. gadam.

Muzejā, apgūstot un pilnveidojot prasmes, strādā savas skolas patrioti, skolas vēstures pētnieki – gidi. Šo darbu vada muzeja padome. Jauno gidu skola notiek ceturtdienās no pulksten 10.50 līdz 17.20 t.i. no 4. līdz 11. stundai.

Ekskursijas jāpiesaka muzeja padomes prezidentam Ernestam Bukelim, rakstot uz e-pastu – bukelis90@gmail.com, vai muzeja pedagoģei, skolotājai: Ainai Elitai Zumentei, zvanot uz numuru 26327950.

Gaidām ciemos!

Vēsture

1211. gads Rīgā nodibināja Domskolu - pirmo skolu Latvijā un Baltijā;
1631. gads Domskolu pārveidoja par Akadēmisko ģimnāziju;
1804. gads Skolu pārveidoja par 1. apriņķa skolu;
1868. gads Skolu pārceļ uz tās vajadzībām speciālo būvēto ēku (arhitekts J. D. Felsko), kur tā atrodas arī mūsdienās;
1919. gads Pirmo reizi skolas vēsturē latviešu valoda kļuva par mācību valodu. Skolas nosaukums - Rīgas pilsētas 1. vidusskola;
1929. gads Skolas nosaukums - Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija;
1940. - 1990. gads Skolas nosaukums - L. Paegles Rīgas 1. vidusskola;
1951. gads Skolai pievienoja Valda Zālīša 1. pamatskolu;
1963. gads Skolā padziļināti sāk mācīti fiziku un matemātiku;
1963. - 1983. gads Skolā darbojas arī klases ar krievu mācību valodu;
1990. gads Skola atguva Rīgas 1. ģimnāzijas vārdu;
1993. gads Atjaunojās un vēsturiskajās telpās atgriezās Valda Zālīša pamatskola;
1994. gads Nodibina Rīgas 1. ģimnāzijas Absolventu un draugu biedrību;
1996. gads Skolu pārdēvēja par Rīgas Valsts 1. ģimnāziju;
1997. gads Atvērta Starptautiskā bakalaurāta klase;
2000. - 2002. gads Ģimnāzijas ēkas renovācija;
2001. gads Skolēni var kārtot vācu valodas diploma eksāmenu (DSD);
2009. gads Ģimnāzija atzīmē savu 90 gadu jubileju;
2011. gads Domskolai 800 gadu!

* pēdējo 20 gadu vēsture no A. Mellupes grāmatas "Atvērtās durvis"