en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Par skolu

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstskolās, daudzi strādā valsts varas un pašvaldības institūcijās, augstskolās, zinātiski pētnieciskās iestādēs. Skolas atbalstam ir izveidota absolventu un draugu biedrība, kurā kopīgam mērķim apvienojušās daudzas skolas beidzēju paaudzes.

Skolēni

Ģimnāzijā mācās 1036 skolēni no daudziem Latvijas novadiem. Skolēniem tiek piedāvātas daudzpusīgas interešu izglītības programmas.

Skolotāji

Ģimnāzijā strādā 95 skolotāji. No tiem 46 maģistri, 2 skolotāji pabeiguši studijas doktorantūrā, 2 mācās maģistrantūrā, 1 mācās doktorantūrā.