en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Metodiskais darbs

Meistaklases "Koordinātu sistēma telpā. Vektori telpā" materiāls.

Meistaklases "Vērtēšanas pieeja un izpratnes līmeņi matemātikas olimpiādēs (5.-6. klase)", 2023.gada 10. martā, materiāls.

Meistaklases "Vērtēšanas pieeja un izpratnes līmeņi matemātikas olimpiādēs (7.-8. klase)", 2023.gada 10. martā, materiāls.