en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

12. klašu paildstundas

Mācību priekšmets Skolotājs Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Vācu valoda DSD Inga Zeltiņa       9., 10. st. 328. t.  
Vācu valoda DSD Thomas Lewandowski     1., 2. st. 104.    
Mākslas vēsture 1. gr. Inta Liepa   9., 10. st. 224.      
Mākslas vēsture 2. gr. Inta Liepa     8., 9. st. 109.    
Kultoroloģija   Ilze Putniņa         6., 7. st. 331. t
Filosofija 1. gr. Signe Mežinska 1., 2. st. 210. t.        
Filosofija 2. gr. Signe Mēzinska     8., 9. st. 218. t.    
Politika un tiesības 1. gr. Inese Mežsarga 1., 2. st. 212. t.        
Politika un tiesības 2. gr. Inese Mežsarga   9., 10. st. 212. t.      
Tehniskā grafika   Ilona Savicka   9., 10. st. 115.      
Astronomija 1. gr. Emīls Veide 1., 2. st. 223. t.        
Astronomija 2. gr. Emīls Veide     1., 2. st. 123. t.    
Astronomija 3. gr. Emīls Veide     8., 9. st. 212. t.    
Informātika   Elma Rudzīte     1., 2. st. D-1    
Programmēšana   Andrejs Liepiņš   9., 10. st. D-1      
Bioloģija (12.) 1. gr. Maruta Kusiņa     9., 10. st. 215. t.    
Bioloģija (12.sb) 2. gr. Maruta Kusiņa   9., 10. st. 215. t.      
Ģeogrāfija   Zaiga Tenisone   9., 10. st. 223. t.      
Ķīmija   Andra Reinholde 9., 10. st. 122.        
Angļu valoda   Ieva Sentivani 1., 2. st. 204. t. 9., 10. st. 309. t. 1., 2. st. 103. t.