en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

14. Rakstu sacensība un Eseju konkurss

trešdiena, 2011. gada 7. septembris

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija aicina skolēnus piedalīties divos radošos konkursos

Viens no tiem ir Absolventu un draugu biedrības rīkotā ikgadējā Rakstu sacensība. Šī gada tēma - "18. novembra nozīme".

Darbi jāiesniedz skolas muzejā līdz 5. oktobrim.

 

Tāpat aicinām piedalīties eseju konkursā.  Vēlamais formāts 2 lapas A4 formātā datorrakstā ar 3cm atkāpi no kreisās malas.

Pieejamās tēmas -

  • Pirmā izglītība Rīgā
  • Ko zinu par Rīgas Domskolu
  • Kad radās latviešu rakstniecība un pirmās latviešu skolas Rīgā 
  • Manas skolas mūža devums Rīgas pilsētai

Eseja ar savu vizītkarti (vārds, uzvārds, klase, skola un mājas adrese) jāieliek slēgtā aploksnē ar norādi KONKURSAM un jānodod skolas muzejā, Dz. Mačai līdz 23.09.2011.

Darbi tiks izskatīti un septembrī - oktobrī saņemsiet vērtējumu un iespējamo apbalvojumu (pateicība, ekskursija pilsētā vai pārsteigums).

Dalībnieki piedalīsies novembra konferencē "Pirmajai izglītībai Baltijā 800 gadi"

Meklējamie avoti: enciklopēdijas, bibliotēkas, arhīvi, muzeji, Rīgas vēsture, skolas vēsture.