en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Mēs pirmie!

pirmdiena, 2011. gada 26. septembris

"Mūsu reitings tiek sastādīts, lai sabiedrība zinātu, kurā skolā vecāki varētu laist talantīgus bērnus, lai šis talants labāk attīstītos," par Lielās pūces ceļojošo balvu, kas tiek piešķirta 1. vietas ieguvējiem Ata Kronvalda fonda izstrādātajā reitingā, stāsta fonda prezidents Henriks Danusēvičs. Balva, kas iedibināta 1989. gadā, skolas iedala divās grupās – lielās un mazās skolas atkarībā no skolēnu skaita vidusskolas klasēs.

Pērnajā mācību gadā Lielās pūces balvu kā ierasts ieguva Rīgas Valsts 1. ģimnāzija. "1. ģimnāzija nekad nav atdevusi balvu citiem," saka H. Danusēvičs. "Katrā ziņā skolai tas ir liels būtisks un likumsakarīgs darbs ar talantīgiem skolēniem. Tas ir skolēnu un skolotāju darba novērtējums," – tā 1. ģimnāzijas direktors Māris Brasla par stabilo turēšanos reitinga augšgalā. Ar vārdu "likumsakarīgs" viņš domā darbu ar audzēkņiem, nevis pašmērķīgu iekļūšanu reitingā.

Ceļojošā balva „Lielā Pūce” tiek piešķirta skolām (ģimnāzijām, lielajām un mazajām skolām) par sasniegumiem zinātnisko darbu lasījumos un mācību priekšmetu valsts olimpiādēs un konkursos. Šo balvu pasniedz labākajiem skolu kolektīviem par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs. Tiek apkopoti valsts, starptautisko olimpiāžu, zinātnisko darbu un konkursu rezultāti mācību gadā, ņemot vērā mācību priekšmetus. Skolu kolektīvi tiek dalīti atkarībā no 10. – 12. klašu skolēnu skaita un tiek grupēti mazo un lielo skolu grupās. Rezultātā tiek veidots skolu reitings šajās grupās. Lielo skolu grupas pirmās un otrās vietas ieguvējiem tiek piešķirta „Lielā Pūce”, bet mazo skolu grupas pirmās un otrās vietas ieguvējiem - „Mazā Pūce”.

Aizvadītajā mācību gadā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija lielo skolu reitingā nopelnīja 158,38 punktus - tas ir 2,8 reizes vairāk nekā otrajā vietā esošajai Siguldas Valsts ģimnāzijai (56,66 punkti).


Informācija no:
www.skolureitings.lv
www.e-klase.lv