en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Skolu rangs

trešdiena, 2011. gada 19. oktobris

Izveidots Latvijas labāko vispārizglītojošo skolu Top 100, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, tomēr jāuzsver, ka eksāmenu rezultāti ir tikai viens no vairāk nekā 20 kritērijiem, kas raksturo skolu izglītības kvalitāti un, veidojot topu, ņemts vērā iegūto A, B un C līmeņu skaits attiecībā pret faktiski kārtoto eksāmenu skaitu konkrētajā skolā. Pirmajā vietā ierindojusies Rīgas Valsts 1. ģimnāzija.

Vissliktākie rezultāti centralizētajos eksāmenos tāpat kā 2010. un 2009. gadā ir matemātikā. Šogad vidēji eksāmenā izpildīti tikai 35,6% uzdevumu. Zems izpildes procents konstatēts vēsturē un fizikā –attiecīgi 43,8% un 46,5%.

Ja topu veidotu pēc 2010./2011. gada mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu konkursu vērtējumiem lielākajās Latvijas skolās, tas ievērojami atšķirtos, tomēr Rīgas Valsts 1. ģimnāzija joprojām ieņemtu 1. vietu. Tai sekotu Siguldas Valsts ģimnāzija un Rīgas 40. vidusskola. Savukārt, Rīgas Franču licejs ieņemtu 4. vietu, bet Daugavpils Krievu vidusskola–licejs piekto. Rīgas Klasiskā ģimnāzija no 33. vietas paceltos uz augsto septīto, bet Rīgas Zolitūdes ģimnāzija no 29. uz astoto.

Viļakas Valsts ģimnāzija, pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem ierindojas 2. vietā, bet sava mēroga skolu konkurencē nav atrodama. Rīgas 41., Nautrēnu un Vecumnieku vidusskola veidotu pirmo trijnieku. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, ņemot vērā eksāmenu rezultātus, ieņemtu trešo vietu, taču pēc olimpiāžu un pētniecisko darbu rezultātiem tā būtu tikai 47. Līdzīgi būtu ar Rīgas 49. vidusskolu un Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, kuras 6.un 8. vietu nomainītu pret 61. un 83.

Latvijas labāko vispārizglītojošo skolu Top 5 (pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem):
1. 99,5% Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
2. 95,5% Viļakas Valsts ģimnāzija
3. 94,9% Rīgas Valsts 3. ģimnāzija
4. 94,7% Daugavpils Krievu vidusskola-licejs
5. 93,1% Āgenskalna Valsts ģimnāzija

 

Pilnu raksta versiju, kā arī pilno Top 100, iespējams apskatīt e-klase.lv.