en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Publiskās runas konkurss

piektdiena, 2011. gada 4. novembris

Publiskās runas konkurss ar devīzi “Es piedzimu laikā”.

Konkursu organizē Latvijas Valodu skolotāju asociācija (LVASA) sadarbībā ar latviešu, krievu, vācu, franču, angļu, itāliešu valodu skolotāju asociācijām, Valodu mācību centru, Latviešu valodas aģentūru (LVA), pašvaldību izglītības pārvaldēm, vispārizglītojošām skolām

Konkurss norisināsies trīs kārtās:

Konkursa pirmā kārta notiks 2011. gada decembrī vai 2012. gada janvāra sākumā mūsu skolā. Pieteikšanās pie skolotājas M.Baumanes.

Konkursa otrā kārta - rajona konkurss - 2012. gada sākumā. Tam tiks izvirzīti skolas konkursā veiksmīgāk startējušie. Norises vieta vēl nav zināma.

Konkursa trešā kārta - valsts konkurss - notiks 2012. gada 12. martā Rīgā. Tam tiks izvirzīti rajona konkursos veiksmīgāk startējušie skolēni.

Skolēns uzstājas ar paša veidotu runu, kura atbilst devīzei „Es piedzimu laikā”, 2 valodās pēc izvēles - latviešu, angļu, krievu, vācu, franču vai itāliešu valodā. Uzstāšanās ilgums – 3 minūtes. Skolēnu runa visās valodās tiek vērtēta pēc vienotiem kritērijiem. Nolikums un Publiskās runas vērtēšanas kritēriji pieejami internetā LVASA mājas lapā www.lvasa.lv.