en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Informācija par olimpiādēm

sestdiena, 2012. gada 21. janvāris

Turpinās dažādu mācību olimpiāžu laiks. Mūsu skolas 12. klašu pārstāvji veiksmīgi startējuši rajona vēstures olimpādē, bet rajonam vēl tikai gatavojas tie 7.- 11. klašu skolēni, kuri ieguva godalgotas vietas skolas angļu valodas olimpādes 2. kārtā.

Skolas angļu valodas olimpāde 11. klasei šogad norisinājās 2 kārtās. Pirmajā kārtā piedalījās visi skolēni, bet uz 2. kārtu tika izvirzīti 22. labākie. Visiem dalībniekiem uzrādot augstus rezultātus, visvairāk punktus ieguva Māris Rutkis (11.sb).

Visi, kuri ieguva kādu godalgoto vietu vai atzinību, tiek aicināti piedalīties Centra un Ziemeļu rajonu angļu valodas olimpiādē, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, piektdien, 27. janvārī plkst. 10:00.

Vārds, Uzvārds Klase Punkti Vieta
Māris Rutkis 11.sb 74 1. vieta
Ģirts Zāģeris 11.d 71 2. vieta
Edgars Eglītis 11.sb 71 2. vieta
Māris Sūnaitis 11.sb 69 3. vieta
Arkādijs Zvaigzne 11.sb 69 3. vieta
Tomass Brazovskis 11.sb 68 Atzinība
Svens Norberts Krūmiņš 11.sb 68 Atzinība

18. janvārī norisinājās Centra rajona vēstures olimpāde 12. klašu skolēniem. Teicamus rezultātus tajā uzrādīja mūsu skolas skolēni - Arnolds Eizenšmits (12.sb) ieguva 1. vietu, Ivars Freimanis (12.b) - 3. vietu, bet Jānis Saulītis (12.d) tiks apbalvots ar atzinības rakstu. Apsveicam! Olimpādes trešais posms - valsts olimpāde norisināsies 28. februārī.