en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Lieliski panākumi Valsts olimpiādēs

svētdiena, 2012. gada 8. aprīlis

Mācību gads platiem soļiem tuvojas savam noslēgumam. Līdz ar to tiek aizvadītas arī pēdējās šī mācību gada Valsts olimpiādes. Tajās ar spožiem panākumiem startē arī mūsu skolas skolēni.

 

Ģeogrāfijas 29. valsts olimpiādē diplomus par izcīnīto trešo vietu saņems Māris Seržāns (11.sb) un Artūrs Kurzemnieks (11.d).

1. atklātajā filozofijas olimpiādē mūsu skolas skolēni pārliecinoši izcīnija pirmās trīs vietas - Anna Marta Šveisberga (12.sb) ieguva 1. vietu, Justīne Zepa (12.sb) 2. vietu, bet Reinis Vilciņš (12.b) 3. vietu. Abas meitenes šogad būs Latvijas pārstāves 1. starptautiskajā filozofijas olimpādē Oslo. Milzīgs nopelns šajā panākumā skolotājai Signei Mežinskai!

Panākumi arī ekonomikas 13. valsts olimpiādē. Roberts Tomme (12.sb) saņems diplomu par 2. vietu, bet Kārlis Zemītis (12.sb) un Sandis Smilts (12.a) iegūs atzinības rakstus par veiksmīgu dalību.

Mūsu skolēni izrādījušies vieni no veiksmīgākajiem franču valodas 42. valsts olimpiādē. 10.-12. klašu grupā (skolēniem, kuriem franču valoda ir 1. svešvaloda) 1. vietu ieguva Oskars Teikmanis (12.sb), bet Kristiāna Brizgule (12.sb) 2. vietu. 10.-12. klašu grupā (skolēniem, kuriem franču valoda ir 2. svešvaloda) viszinošākā izrādījās un diplomu par 1. vietu ieguva Anete Salmane (12.e).

Vācu valodas 42. valsts olimpiādē 10.-12. klašu grupā Milāna Ņikitina (12.sb) un Velta Skolmeistare (12.c) ieguva atzinības rakstus.

Visbeidzot - atklātajā angļu valodas olimpiādē uzvaru izcīnija Māris Rutkis (11.sb), 3. vietu ieguva Arkādijs Zvaigzne (11.sb), bet 4. vietu Svens Norberts Krūmiņš (11.sb).