en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Turpinās pieteikšanās koordinatoru amatiem

trešdiena, 2012. gada 18. aprīlis

Pieteikšanās Vidusskolēnu Domes jaunā valdes sastāva koordinatoru amatiem tiek pagarināta līdz sestdienai - 21. aprīlim.

Vēlējāmies arī atgādināt par amatiem, uz kuriem iespējams pieteikties:
Iekšlietu koordinatora amats (ir atbildīgs par dialoga nodrošināšanu starp VD un skolēniem, skolotājiem, skolas vadību; veido un attīsta VD ziņojumu dēli, interneta lapu; informē VD valdi un Biedrus par skolā notiekošajiem pasākumiem, kurus neorganizē VD; u. tml.)
Finanšu un lietvedības koordinatora amats (atbild par VD budžetu, finanšu līdzekļu sadali un pārvaldi; sagatavo atskaites par VD budžeta izmaiņām; protokolē sēdes; u. tml)
Ārlietu koordinatora amats (veido sadarbību ar RV1Ģ sadraudzības skolām un jauniešu organizācijām gan Latvijā, gan ārzemēs; nodrošina dialogu starp VD un citu skolu skolēnu pašpārvaldēm, tai skaitā Rīgas Skolēnu Domi; piesaista dažādus gan izglītojušus, gan ar kultūru saistītus seminārus skolā; informē Valdi un Biedrus par ārpus skolas notiekošajiem gan kultūras, gan zinātniskajiem pasākumiem; dodas uz ārpus skolas izglītojošiem semināriem, vēlāk nododot iegūto pieredzi VD; u.tml.)
Kultūras un noformējuma koordinatora amats (ir atbildīgs par regulāru skolēniem saistošu pasākumu organizēšanu; atbild par pasākumu reklāmu, plakātu un nepieciešamo dekorāciju veidošanu; ir informēts par kultūras pasākumiem, kas tiek veidoti kā Zinātniski pētnieciskie darbi skolā; u.tml.)

Pieteikties iespējams ikvienam RV1Ģ Vidusskolēnu Domes biedram, sūtot informāciju par sevi un motivācijas vēstuli uz rv1g.dome@gmail.com. Iespējams pieteikties arī vairākiem amatiem, tomēr ieņemt iespējams tikai vienu amatu. Īpaši gaidīti pieteikumi finanšu un lietvedības un ārlietu koordinatoru amatiem.