en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

ZPD nolikums

otrdiena, 2012. gada 20. novembris

Šajā mācību gadā spēkā stājas jaunais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu nolikums. Iepazīties ar nolikumu iespējams šeit, bet papildus ieteikumi un rekomendācijas ZPD izstrādei attiecīgajos mācību priekšmetos atrodami Valsts izglītības satura centra mājaslapā.