en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

University of Waterloo konkursa rezultāti

ceturtdiena, 2012. gada 13. decembris

Arī šogad, turpinoties sadarbībai ar Kanādas University of Waterloo, skolā norisinājās matemātikas konkurss.

Konkursa dalībnieki startēja divās kategorijās - CSMC (Canadian Senior Mathematics Contest) un CIMC (Canadian Intermediate Mathematics Contest). Tajos piedalījās attiecīgi 96 un 65 skolēni. Diplomus saņems Top 25%, skolas čempions - medaļu. Par cik punktiem kas būs - precīzi vēl nav zināms, bet iespējams, ka tāpat kā iepriekšējā gadā, pie diplomiem tiks CSMC vismaz 38 punktus saņēmušie, CIMS - 40 punktus saņēmušie. Šobrīd cemc.uwaterloo.ca ir pieejami "neoficiālie" rezultāti, kā arī uzdevumi un atrisinājumi.

Rezultāti pieejami šeit.

Nākamais University of Waterloo pasākums paredzēts 22. februārī (Pascal, Cayley, Fermat), kurā piedalās 9., 10., 11. klases. Tie būs īsie uzdevumi (risinājumi nebūs jāiesniedz) ar atbilžu izvēli. Iepriekšējo sezonu uzdevumus var pētīt cemc.uwaterloo.ca lapā. Pieteikšanās termiņš ir februāra pirmā nedēļa. Dalības maksa būs no 1,00Ls līdz 1,50Ls, par ko tiks ziņots vēlāk.