en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Panākumi mācību olimpiādēs

otrdiena, 2013. gada 29. janvāris

Ar lieliskiem rezultātiem no mācību priekšmetu olimpiādēm atgriezušies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēni.

Tā vēstures olimpiādes 2. kārtā lielisks rezultāts Artūram Pētersonam (12.e klase) - 1. vieta. Uldim Āvam (12.c klase) 2. vieta.

Labi rezultāti arī bioloģijas 35. valsts olimpiādē. 3. vietu 12. klašu grupā ieguva gan Māris Seržāns (12.sb klase), gan Andris Pāvils Stikuts (12.d klase).


Tuvākajā laikā norisināsies vēl vairākas olimpiādes - 1. februārī centra rajona olimpiāde matemātikā, 6. februārī centra rajona olimpiāde ekonomikā, 7. februārī valsts olimpiāde informātikā, 14. februārī centra rajona olimpiāde ķīmijā, 19. februārī centra rajona olimpiāde ģeogrāfijā.