en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

ZPD Konferences rezultāti

pirmdiena, 2013. gada 1. aprīlis

Marta vidū mūsu skolā norisinājās Rīgas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Tajā ar lieliskiem panākumiem startēja arī mūsu skolēni, jo no 17 izstrādātajiem darbiem 13 tika izvirzīti uz Valsts konfrenci!

 

Klase Autors Darba nosaukums Punkti  Vieta sekcijā Izvirzīti uz valsti
11. Viktorija Kozina (E) -2-[(4.5-Dimetoksi-2-metil-3.6-dioksocikloheksa-1.4-diēn-1-il)metilēn]-undenskābes sintēze 30 1.
12. Edijs Girs, Kārlis Frīdenbergs Sveču spektri un to analīze 29 2.
12. Jānis Tjarve Fotovoltiskais efekts DMABI atvasinājuma dubultslāņos 29 2.
12. Vladlens Kurajevs, Artūrs Krasts Ar infrasarkano starojumu ierosināta augšup- pārveidotā luminiscence ar erbiju aktivētā stikla keramikā 29 2.
12. Aleksejs Semjonovs, Ģirts Zāģeris Stikla šķiedras impedance 28 2.
12. Georgs Sīlis Polifenolu noteikšana Latvijas medū 28 2.
11. Dace Gailīte Šķiedru krāsošana, izmantojot apelsīnus 28 2.
12. Ervīns Cauņa, Kristaps Rancāns Resveratrola propargilatvasinājuma sintēze 27 2.
12. Santa Elīna Vorobjova Sabiedrības informētība par nepilngadīgo noziedzību.  27 3.
11. Alvis Reinsons Intervālu treniņu ietekme uz cilvēka organisma darbspējām 26 3.
11. Anna Margrēta Rozenšteina Stress jauniešiem un pusaudžiem 26. 2.
12. Dāvis Sīmanis Putriņš Ploiditātes ietekme uz rauga Saccharomyces cerevisiae šūnu izmēru 26 3.
12. Kristiāna Bičule Temperementu dažāība un atpazīstamība. 26 2.
11. Darja Buņina Mūzikas instrumentu radītās skaņasietekme uz mūziķa dzirdi 25 3.
11. Guntars Alliks Eiro ieviešanas sekas Latvijā 25  
11. Reinis Baranovskis, Andris Gofmans Impulsa izmaiņas atkarība no raķetes sprauslas vidusdaļas iekšējā diametra 25 Atzinība
11. Pārsla Esmeralda Sietiņa Dažādu temperamenta tipu pārstāvju atšķirības ar mūziku saistītu aktivitāšu izvēlē 24 3.