en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Rīgas pilsētas ZPD konferences rezultāti

trešdiena, 2014. gada 9. aprīlis

 

 

Apsveicam mūsu skolēnus ar panākumiem Rīgas pilsētas zinātniski pētniecisko darbu konferencē!

Nr. Klase Autors Darba nosaukums Punkti Vieta sekcijā Izvirzīts uz valsti
1. 11 Agnese Amālija Eihenberga Vidusskolnieku asinspiedienu izmaiņas fiziskas slodzes ietekmē. 29 1.
2. 11 Agnese Priedīte, Laima Staune Nitrāti lauksaimniecībā un to saturs kressalātos. 25 3.
3. 11 Anna Gavrilova Augsnes sāļainība. 27 3.
4. 11 Anna Marija Radzēviča, Viktorija Vaļicka Zobu pastu sastāva un kvalitātes salīdzinājums. 25 3.
5. 11 Elīna Jekale Sāls satura noteikšana dažādu ražotāju Holandes sierā. 26 3.
6. 11 Elza Helēna Sniķersproģe Pilsētas ar vislabākajiem dzīvošanas apstākļiem. 27 2.
7. 11 Emīls Vainovskis Elektrona īpatnējais lādiņš e/m. 25 2.
8. 11 Ilze Amanda Auziņa

Dzelzs saturs augsnē un nātrēs.

26 3.
9. 11 Jūlija Spuriņa Pretsviedru līdzekļi un to ietekme uz cilvēka veselību. 20 Atzinība
10. 11 Krista Bulderberga, Anna Kleimane Sadzīvē dzirdamo skaņu nozīme mājas un patversmes suņu dzīves kvalitātes uzlabošanā. 21 3.
11. 11 Kristīne Dombrovska Nātrija jonu saturs Rīgas centra apstādījumos. 26 3.
12. 11 Linda Bauere, Agija Ančupāne Polimēru nanošķiedru izgatavošana ar elektrospininga metodi. 24 Atzinība
13. 11 Mikus Upmalis 3D Printeru programmatūras salīdzinājums. 31 1.
14. 11 Rasa Gulbe Nākotnes vadītāju noteikšana jauniešiem vidusskolas vecuma grupā. 32 1.
15. 11 Rihards Saknītis Haosa nozīme cilvēka uztverē. 23 Atzinība
16. 11 Santa Bērziņa Karbonskābju esteru šķelšana neitrālā vidē ar magnija hlorīdu. 28 2.
17. 11 Tomass Andersons Meliorācijas sistēmu tehniskais stāvoklis Ozolnieku pagastā. 31 1.
18. 11 Toms Lācis Interaktīvi mācību materiāli un to savietojamība. 22 3.
19. 12 Dīna Zariņa 1-aizvietotu 2-ciklopropil-propān-1,3-diolu iegūšana. 22  
20. 12 Elīna Pasečnaja, Ņikita Trojanskis Kalcija fosfātu porainā biokeramika. 20  
21. 12 Katrīna Daila Neiburga Kalcija fosfātu modiffikācija ar sulfātjoniem. 30 1.