en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Iestājpārbaudījumu norises laiki

trešdiena, 2019. gada 20. februāris

Iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 2019. gada 27. aprīlī.

Iestājpārbaudījums uz 7. klasi notiks 2019. gada 11. maijā.

Informācija par iestājpārbaudījumiem pieejama sadaļā "Uzņemšana"