en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pēdējie jaunumimore

Pieteikšanās vienotam iestājpārbaudījumam Rīgas skolu un valsts ģimnāziju 10. klasē no 20. maija

trešdiena, 2022. gada 18. maijs

Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā.

Minētajā lapā, sadaļā  “PAPILDU INFORMĀCIJA”, ir ievietota informācija par apvienotā iestājpārbaudījuma organizēšanu. Norādām, ka informācija tiek papildināta!

Informācijai: Iekšējie noteikumi par izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.