en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Skolēna karte

ceturtdiena, 2023. gada 1. jūnijs

Skolēna karte ir skolēna apliecība Rīgas skolēniem un vienlaicīgi braukšanas karte (e-talons) sabiedriskajā transportā. Skolēna karte ir jāsaņem visiem skolēniem, kuri uzsāk mācības 1. klasē. Tās nomaiņa jāveic, uzsākot mācības 5. klasē un 10. klasē. Tāpat jauna Skolēna karte jāsaņem tiem skolēniem, kuri maina izglītības iestādi vai kuriem mainās personas dati.

https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/e-talonu-veidi/skolena-e-karte/

Pēc dokumentu iesniegšanas dati par skolēnu tiek ievadīti Valsts izglītības informācijas sistēmā. No tā brīža skolēns uzņemts Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Iepriekšējā izglītības iestāde VIIS saņem ziņu un nosūta skolēna dokumentus Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai. Skolēniem, kuri iestājas 10. klasē, dokumentus iepriekšējā skola var izdot arī personīgi. Lai ātrāk ievadītu nepieciešamo informāciju, sākotnēji VIIS sistēmā var būt situācija, ka skolēnu piederība noteikta a klasē. Pēc sadalījuma pa svešvalodām, virzieniem VIIS sistēmā parādīsies atbilstošā klase.

Parasti vecāku savlaicīgi pieteiktās Skolēna kartes Rīgas Satiksmes pārstāvis nogādā skolā augusta beigās.