en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Skolotāji

Ģimnāzijā strādā augsti kvalificēti skolotāji, kuri spēj sniegt audzēkņiem dziļas, pamatīgas un noturīgas zināšanas, ko apstiprina mācību sasniegumi ikdienas darbā un dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātnisko darbu konferencēs.

1. rindā sēž (no kreisās): Inga Zeltiņa, Lāsma Ēķe, Viktorija Vārpiņa, Zaiga Tenisone, Anita Ose, Aina Zumente.
Stāv (no kreisās): Maija Balode, Agrita Veide, Sergejs Vinogradovs, Ina Evardsone, Inese Mežsarga, Inese Luka-Indāne, feldšere Ilona Bergmane, Thomass Lewandowski, Inese Nagle, Kristīne Ševčenko, Inese Pliene, Juris Arājs, Inese Lagzda, Dainis Kriķis, Irēna Līkopa, Inese Plaude, Ingūna Melne, direktors Māris Brasla, Ieva Bukava-Plūme, Karinē Heinriksone, Līvija Grosberga-Taubere, Ansis Straupmanis, Jānis Zeimanis, Karmena Liepiņa, Aija Vasiļevska, Santa Grigus, Dzintars Zicāns, Ruta Tumova, Dace Andžāne, Irisa Puķe, Vita Sondore, Daina Mazmača, Maira Baumane, Regīna Simanovska, Ata Krūmiņa, Anna Jansone, Andra Reinholde un bijusī skolotāja Maija Veinlande.

 

Skolotāji Priekšmeti
Māris Brasla direktors
Inese Plaude latviešu valoda
Maira Baumane latviešu valoda
Ingrīda Siliņšmite latviešu valoda
Santa Grigus latviešu valoda
Vita Sondore latviešu valoda
Daiga Zirnīte latviešu valoda
Santa Lagzdiņa latviešu valoda
Ilze Špūle latviešu valoda
Ieva Bukava-Plūme angļu valoda
Irēna Līkopa angļu valoda
Sanita Mileiko angļu valoda
Sanita Rieksta angļu valoda
Ingūna Melne angļu valoda
Maija Rebāne angļu valoda
Inese Luka-Indāne angļu valoda
Ieva Poriete angļu valoda
Ieva Jeromāne angļu valoda
Līvija Grosberga angļu valoda
Lāsma Ēķe angļu valoda
Jānis Zeimanis angļu valoda
Karīna Krūma vācu valoda
Gert Janke vācu valoda
Baiba Lizuma vācu valoda
Inga Zeltiņa vācu valoda
Vladislava Puļajeva krievu valoda
Ruta Tumova krievu valoda
Anita Ose krievu valoda
Inese Pliene krievu valoda
Veronika Kjapsņa krievu valoda
Simona Gerķe franču valoda
Ieva Ozoliņa franču valoda
Inta Geile franču valoda
Karinē Heinrihsone franču valoda
Aija Vasiļevska matemātika
Dace Andžāne matemātika
Inese Lagzda matemātika
Kristīne Ševčenko matemātika, zināšanu teorija
Maija Balode matemātika
Dainis Kriķis matemātika
Karmena Liepiņa matemātika
Dzintars Zicāns matemātika
Regīna Simanovska matemātika
Vita Brakovska matemātika
Rudīte Kriķe matemātika
Kristīne Isaka matemātika
Aija Lūse informātika
Līga Reitere informātika
Elma Rudzīte informātika
Andrejs Liepiņš informātika
Ojārs Krūmiņš informātika
Ata Krūmiņa fizika
Sergejs Vinogradovs fizika
Jevgenijs Proskurins fizika
Pēteris Brics fizika
Imants Mednis fizika
Anna Jansone fizika
Artis Brasovs fizika
Ģirts Zāģeris fizika
Jānis Tjarve fizika
Andra Reinholde ķīmija
Kaspars Veldre ķīmija
Agrita Veide ķīmija
Skaidrīte Pakule ķīmija
Ilmārs Rikmanis ķīmija
Mārtiņš Stepiņš ķīmija
Liesma Āboliņa bioloģija
Daina Mazmača bioloģija
Maruta Kusiņa bioloģija
Līva Pētersone bioloģija
Ina Evardsone vēsture
Viktorija Vārpiņa vēsture, sociālās zinības
Inese Mežsarga vēsture, politika un tiesības
Zaiga Tenisone ģeogrāfija
Kārlis Krūmiņš ekonomika
Ansis Straupmanis ekonomika, bizness
Irisa Puķe sociālās zinības, ģeogrāfija
Inta Liepa kultūras vēsture
Ilze Putniņa kulturoloģija
Ilona Savicka vizuālā māksla, rasēšana, mājturība
Rita Niedre psiholoģija
Signe Mežinska filozofija
Emīls Veide astronomija
Inita Gerševica mūzika
Aina Zumente skolas muzeja vadītāja
Ēriks Zaharāns robotikas pulciņa vadītājs
Normunds Lūsis sports
Inese Nagle sports
Armands Plūme sports
Māra Vītola sports
Andris Kliests sports
Juris Arājs dejošana
Baiba Danovska kora vadītāja
Iveta Rīsmane kora vadītāja
Ilze Zvaigznekalne kormeistare