en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Stundu laiki

Septembra stundu laiki būs iekļauti stundu sarakstā, kuru saņems 1. septembrī.