en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam uz 7. klasi

 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

organizē kopīgu iestājpārbaudījumu matemātikā uz 7. klasi 2017. gada 5. maijā plkst. 10:00.

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam notiek elektroniski līdz 2017. gada 30. aprīlim šajā tīmekļa vietnē http://uznemsana.r3g.lv/reg.php (tiek veidots vienots saraksts).

 

Reģistrācija iestājpārbaudījumam matemātikā uz 7. klasi

Programma "Iestājpārbaudījums matemātikā 7. klasei"

Apvienotā iestājpārbaudījuma matemātikā norise un vērtēšana Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. klasē

2014. gada iestājpārbaudījuma uzdevumi

2015. gada iestājpārbaudījuma uzdevumi

 

www.r1g.edu.lv
www.rv2g.edu.lv
www.r3g.lv

Papildus informācija:
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā – rv1g@riga.lv; 67227412, 67503785, 29175733;
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā – rv2g@riga.lv; 67181225, 67181226;
Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā – andris.priekulis@edu.riga.lv; 67037408, 67037401.