en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Salidojumu apmeklēja vairāk nekā 1700 absolventu

otrdiena, 2014. gada 4. novembris

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventu salidojums ir aiz muguras! Skolas Absolventu un draugu biedrība ir izvērtējusi pasākuma norisi, un biedrībai ir divas labas ziņas.

Pirmā - pasākums izdevās varens, esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju gan par pasākuma programmu, gan organizāciju un vietas iekārtojumu. Ņemsim vērā arī ieteikumus un mūsu pašu novērojumus, lai nākamreiz izdarītu vēl labāk.

Pat viens salauzts galds, divi pazuduši galdauti un fakts, ka dažbrīd absolventiem bija grūti sadalīt uzmanību starp pasākuma programmu un savstarpējām sarunām, nemazina satikšanās prieku!

Otrā – salidojumu apmeklēja pietiekams cilvēku skaits, un ieņēmumi samērojās ar izdevumiem. Tas ir īpaši nozīmīgi, jo izdevumi pilnībā tiek segti no biļešu ieņēmumiem un ziedojumiem. Kopējie ieņēmumi ne vien ļāvuši segt pasākuma rīkošanas izmaksas, bet arī aizsākt skolas izgaismošanas projekta izstrādi.

Par skolas izgaismošanas projektu, ziedojumu izlietojumu un turpmākām biedrības aktivitātēm ziņosim tuvākajās nedēļās.

 

PASĀKUMA APMEKLĒJUMS

Pārdotās biļetes                                                                                                           1 708 gab.

Biedrības ieņēmumi                                                                                                  41 190 EUR

 

PASĀKUMA IZMAKSAS

Skatuves tehniskais nodrošinājums                                                                     15 359 EUR
Skatuves konstrukcijas, audio-video nodrošinājums, skatuves scenogrāfija u.c.

Ķīpsalas halle un pakalpojumi                                                                               12 674 EUR
Halles noma, galdi, krēsli, personāls, apsardze, garderobes, apdrošināšana u.c.

Programmas nodrošinājums                                                                                   7 877 EUR
Honorāri vadītājam, māksliniekiem, sagatavošanas darbi, producēšana u.c.

Audiovizuālais nodrošinājums                                                                               4 360 EUR
Licences, audiovizuālo materiālu sagatavošana, arhīvu materiālu sagatavošana u.c.

Salidojuma reklāma                                                                                                 2 420 EUR
Reklāma internetā, radio u.c.

KOPĀ                                                                                                                   42 690 EUR

 

Atgādinām, ka pasākuma iespējas tika samērotas ar biļešu ieņēmumiem. Par to, kā noritēja salidojuma organizēšana, kādēļ pasākuma vietai tika izvēlēta Ķīpsalas halle, lasiet šeit.