en rus

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Sasniegumi

Šajā sadaļā pieejama informācija par skolas skolēnu un skolotāju sasniegumiem dažādās olimpiādēs un konkursos.

Valsts olimpiāžu laureāti

Starptautiskās olimpiādes

Zelta stipendijas un Zelta pildspalvas

Draudzības kauss

Konkursi

Apbalvojumi

Pašnovērtējuma ziņojums